Spår av diabetes

Diabetes (typ 1) är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen inte längre producerar det livsnödvändiga hormonet insulin. Man måste därför ge insulin via injektioner och försöka eftersträva ett så normalt blodsocker som möjligt. Utan insulin dör man, och det går idag inte att bli frisk från diabetes typ 1. Att ha diabetes innebär att man har ett heltidsjobb med att balansera insulin, kost, motion etc.
… 24/7…
Detta påverkar såklart det psykiska (väl)måendet och livet generellt, men forskning visar också att psykisk ohälsa är vanligare bland personer med diabetes än hos den friska befolkningen. Forskning visar också att psykisk ohälsa kan leda till diabetes, vilket gör det hela till någon form av samsjuklig tvåvägskommunikation.

Skivan ”Spår” inleds med några rader om diabetes, hur sjukdomen orsakar lidande men också en notering om att insulin kan ge en snabb smärtlindring.
Popnörd vill med detta ge en beskrivning av hur en sjukdom, som av många ses som något som är lätt att leva med, kan påverka livet samt den fysiska och psykiska hälsan. Många unga med diabetes mår väldigt dåligt, och om inte vården blir bättre på att hantera samsjuklighet kommer dödssiffror relaterat till diabetes att stiga. Mer om detta finns att läsa i artikeln som länkas nedan.

Om du vill veta mer om diabetes, och om hur det vardagliga livet med sjukdomen kan vara rekommenderar jag dig att läsa och följa Diabetesia (Sofia Larsson-Stern).
All försäljning av ”Spår” går till fortsatt musikproduktion och informationsspridning av psykisk (o)hälsa. För Popnörd är diabetes en stor del av livet, och i det textdokument som medföljer köp av skivan finns mer information att finna.

Källa: Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes (www.janusinfo.se)
Köp Popnörds skiva ”Spår” via Bandcamp och stöd fortsatt konstnärligt och informativt uttryck

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll UpScroll Up