MUSIK – INFORMATION – FÖRÄNDRING

Popnörd är inte ett band, inte heller en soloartist. Popnörd är ett musikprojekt där samarbete kring musik och information om psykisk (o)hälsa ska vara i fokus, med musik som uttrycksform.
Popnörd drivs – helt utan ekonomiskt understöd – av en enskild människa men med stöd och pepp från artister, band och konstnärer runt om i Sverige.

Popnörd vill också få fler män att prata – både med, om och åt varandra – eftersom de förlegade och tröttsamma normer som ligger till last för både manlighet och mänsklighet förmodligen är en stor orsak till att män ökar som representanter i självmordsstatistiken.

Popnörd har som mål att samarbeta med artister, personer, föreningar och andra relevanta institutioner som vill bidra till informationsspridning samt upplysning av erfarenheter och problematik kring psykisk (o)hälsa.
I dagsläget samarbetar Popnörd med Joel Segerstedt (The Open Up And Bleeds), Ludvig Kennberg (Ghost, Dead Soul) och Kent Wisti. Kontakta gärna Popnörd via mail eller sociala media om du är intresserad av ett samarbete.

Scroll UpScroll Up